Search

Sorteo das prazas para o curso 2019-2020

Updated: Mar 2, 2020

SORTEO PÚBLICO DAS ESPECIALIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA QUE DEBEN IR A SORTEO POR SUPERAR A DEMANDA ÁS PRAZAS OFERTADAS:

Unha vez asignadas as prazas correspondentes ao criterio de ter irmáns no centro e estar empadroados no Concello de Santiago, as prazas dispoñibles para participar no sorteo público que se vai realizar neste acto público son as seguintes:

-16 persoas para cubrir 6 prazas de Preparatorio a MeM (4º infantil - 3 anos)

-2 persoas para cubrir 1 praza de Música e Movemento I (5º infantil - 4 anos): entre solicitantes con irmáns matriculados no centro

-6 persoas para cubrir 3 prazas de Iniciación Musical I (1º primaria - 6 anos)

-12 persoas para cubrir 1 praza de Piano (PEX)

-16 persoas para cubrir 3 prazas de Piano (PEPA)

-6 persoas para cubrir 1 praza de Percusión (PEX)

-2 persoas para cubrir 1 praza de Percusión (PEPA)

-3 persoas para cubrir 1 praza de Baixo Eléctrico (PEX): entre solicitantes con irmáns matriculados no centro


Data: Martes 11 de xuño de 2019 Lugar: Salón de Plenos do Concello de Santiago Hora: 14 horas (Non é obrigatoria a asistencia ao sorteo. O resultado do mesmo publicarase no taboleiro de anuncios da Escola Municipal de Música. As listas p rovisionais de admitidos publicaranse o mércores 12 de xuño no taboleiro da EMM e na web do Concello de Santiago: www.santiagodecompostela.gal )

231 views0 comments
  • Facebook - Círculo Negro
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Negro Círculo
  • YouTube - Black Circle