Plan de Educación Xeral PEX

De 8 a 15 anos

O Plan de Educación Xeral (PEX) é o plan de estudos específico para a educación musical entre as idades comprendidas entre os 8 e 15 anos de idade.

 

O alumnado realizará un plan de estudos en tres asignaturas: instrumento, formación teórica e formación grupal. dependendo do curso que realice cursará diferentes materias que conformarán unha educación musical completa e eficaz.

 

Estrutura organizativa da Área de Práctica Instrumental Nivel I

Estrutura organizativa da Área de Práctica Instrumental Nivel II

Materias teóricas do Plan de Estudos Xeral (PEX)

Agrupacións Corais

Agrupacións de Música Moderna e Música Tradicional

Agrupacións Orquestrais e Bandísticas

*O alumnado de primeiro ano realizará coro agás teña o nivel axeitado para participar dalgunha agrupación unha vez valorado na comisión de coordinación pedagóxica.

** O número de instrumentos e alumnado participante variará en función das necesidades da agrupación e do nivel do alumnado que serán valorados na comisión de coordinación pedagóxica

*** O número de instrumentos e alumnado participante variará en función das necesidades da agrupación e do nivel do alumnado que seránvalorado na comisión de coordinación pedagóxica

**** Nos casos que se estime oportuno, baixo comisión pedagóxica, alumnado de primer nivel capaz de acadar o nivel poderá participar das agrupacións de Orquestra e Banda a maiores da correspondente.

  • Facebook - Círculo Negro
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Negro Círculo
  • YouTube - Black Circle