Plan de Educación Para Adultos PEPA

+ 16 anos

O Plan de Educación Para Adultos (PEPA) é o plan de estudos específico para a educación musical para os máis maiores que comprendan idades a partires dos 16 anos en adiante.

 

O alumnado realizará un plan de estudos en tres asignaturas: instrumento, formación teórica e formación grupal. dependendo do curso que realice cursará diferentes materias que conformarán unha educación musical completa e eficaz que lle permita o maior disfrute a través do instrumento e da música.

 

Estrutura organizativa da Área de Práctica Instrumental Nivel I

Estrutura organizativa da Área de Práctica Instrumental Nivel II

Materias teóricas do Plan de Estudos Xeral (PEX)

Agrupacións Corais

Agrupacións de Música Moderna e Música Tradicional

Agrupacións Orquestrais e Bandísticas

*O alumnado de primeiro ano realizará coro agás teña o nivel axeitado para participar dalgunha agrupación unha vez valorado na comisión de coordinación pedagóxica.

** O número de instrumentos e alumnado participante variará en función das necesidades da agrupación e do nivel do alumnado que serán valorados na comisión de coordinación pedagóxica

*** O número de instrumentos e alumnado participante variará en función das necesidades da agrupación e do nivel do alumnado que seránvalorado na comisión de coordinación pedagóxica

  • Facebook - Círculo Negro
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Negro Círculo
  • YouTube - Black Circle